NGI Building Lifting

138, Cholan Street,

Near Mega Mart,

Alwar Thiru Nagar,

Valasaravakkam,

Chennai-600087.

Phone : +91-9952041268 | +91-6382420776

E-Mail : ngibuildingliftingservice@gmail.com

Send a Message